• Karcher
 • Kranzle
 • Moog
 • Falch
 • Ice Tech
 • Frank

MAŠINE ZA ČIŠĆENJE SUVIM LEDOM

ČIŠĆENJE SUVIM LEDOM

Sve za čistu industriju. U oblasti industrijskih sistema čišćenja Kärcher nudi inovativna i usavršena rešenja za sve zahteve. Asortiman obuhvata kompresorske čistače, industrijske usisivače, sisteme za čišćenje rezervoara i delova kao i uređaje za raspršivanje suvog leda.

Kärcher Sve za čistu industriju.

 

 
Kärcher IB 15/120
IB 15/120
 
Ice Blaster IB 15/120 je jedan od najjačih uređaja za raspršivanje suvog leda na tržištu. On ubeđuje robusnošću, pouzdanom tehnikom i najboljim rezultatima prilikom raspršivanja suvog leda.
Kärcher IB 7/40 Adv
IB 7/40 Adv
 
Novi KÄRCHER Ice Blaster IB 7/40 Advanced je ubedljiv zahvaljujući snazi u čišćenju. Brzina strujanja vazduha je tako optimizovana da čak i u slučaju malih vazdušnih pritisaka postižete izvanredne rezultate u čišćenju. Kao svi KÄRCHER Ice Blaster, IB 7/40 Advanced je ubedljiv zahvaljujući svojoj pouzdanosti. Raspršivanje suvog leda pomoću KÄRCHER IB 7/40 Advanced znači rad bez neželjenih prekida. Novoje između ostalog integrisano pražnjenje tanka, sasvim jednostavno na pritisak dugmeta. Zahvaljujući njegovoj kompaktnoj konstrukciji sa lakoćom njime možete da manevrišete u uzanim sektorima.
 
Kärcher IB 7/40 Classic
IB 7/40 Classic
 
Novi KÄRCHER Ice Blaster IB 7/40 Classic je ubedljiv zahvaljujući snazi u čišćenju. Brzina strujanja vazduha je tako optimizovana da čak i u slučaju malih vazdušnih pritisaka postižete izvanredne rezultate u čišćenju. Kao svi KÄRCHER Ice Blaster, IB 7/40 Classic je ubedljiv zahvaljujući svojoj pouzdanosti. Raspršivanje suvog leda pomoću KÄRCHER IB 7/40 Classic znači rad bez neželjenih prekida. Novoje između ostalog integrisano pražnjenje tanka, sasvim jednostavno na pritisak dugmeta. Zahvaljujući njegovoj kompaktnoj konstrukciji sa lakoćom njime možete da manevrišete u uzanim sektorima.
 
Kärcher IP 220
IP 220
 
Korisnici uređaja Ice Blasters sada sami mogu da pokriju svoje potrebe za suvim ledom. Pomoću KÄRCHER peletizera proizvodite pelete suvog leda u bliskoj budućnosti i direktno na licu mesta. Nezavisnost u odnosu na eksterne isporučioce ne obezbeđuje samo visok stepen fleksibilnosti u svakodnevnom radnom procesu, nego i kraća vremena trajanja u proizvodnji, a time viši stepen ekonomičnosti. KÄRCHER peletizeri ne nalaze samo profesionalnu primenu kod korisnika Ice Blaster u livnicama, štamparijama, brizgaljkama plastike i mnogim drugim industrijskim sektorima, primenjuju se svuda tamo, gde proizvodi osetljivi na toplotu moraju da se hlade suvim ledom.
 
Kärcher IP 120
IP 120
 
Korisnici uređaja Ice Blasters sada sami mogu da pokriju svoje potrebe za suvim ledom. Pomoću KÄRCHER peletizera proizvodite pelete suvog leda u bliskoj budućnosti i direktno na licu mesta. Nezavisnost u odnosu na eksterne isporučioce ne obezbeđuje samo visok stepen fleksibilnosti u svakodnevnom radnom procesu, nego i kraća vremena trajanja u proizvodnji, a time viši stepen ekonomičnosti. KÄRCHER peletizeri ne nalaze samo profesionalnu primenu kod korisnika Ice Blaster u livnicama, štamparijama, brizgaljkama plastike i mnogim drugim industrijskim sektorima, primenjuju se svuda tamo, gde proizvodi osetljivi na toplotu moraju da se hlade suvim ledom.
 
Kärcher IP 55
IP 55
 
Korisnici uređaja Ice Blasters sada sami mogu da pokriju svoje potrebe za suvim ledom. Pomoću KÄRCHER peletizera proizvodite pelete suvog leda u bliskoj budućnosti i direktno na licu mesta. Nezavisnost u odnosu na eksterne isporučioce ne obezbeđuje samo visok stepen fleksibilnosti u svakodnevnom radnom procesu, nego i kraća vremena trajanja u proizvodnji, a time viši stepen ekonomičnosti. KÄRCHER peletizeri ne nalaze samo profesionalnu primenu kod korisnika Ice Blaster u livnicama, štamparijama, brizgaljkama plastike i mnogim drugim industrijskim sektorima, primenjuju se svuda tamo, gde proizvodi osetljivi na toplotu moraju da se hlade suvim ledom.

Čistoća bez ostatka

Zaprljani kalupi, delovi ili mašine često puta teško možete da očistite. Problem: Posle peskarenja na primer se zadržavaju abrazivi kao što su pesak ili stakleni granulat. Ono što često sledi je ribanje posle čišćenja. Pomoću snažnih Kärcher Ice Blastern ovaj dodatni trošak je suvišan. Peleti suvog leda se posle raspršivanja u potpunosti razlažu na ugljen dioksid (CO2). Sve, što preostaje, je čistoća.

Prednosti čišćenja suvim ledom

Prednosti prilikom raspršivanja suvog leda

 • Čišćenje bez predradnji
  Mašine, radi čišćenja, ne morate prvo mukotrpno da rastavljate. Peleti bez problema dospevaju i u najmanje uglove.
 • Minimalno vreme mirovanja mašine
  zahvaljujući brzom i efikasnom čišćenju pomoću suvog leda.
 • Ekološko čišćenje
  bez dodatnih hemikalija ili abraziva.
 • Ne oštećuju se površine
 • Nema ostataka
  Suvi led se bez ostatka sublimira u CO2. Ne postoje ostaci kao ni abrazivi ili otpadna voda.
Čišćenje suvim ledom

Čistoća = hladnoća puta ubrzanje

Ice Blaster pelete suvog leda koji su veličine do 3 milimetra ubrzava komprimovanim vazduhom na preko 150 m/s. Zahvaljujući hladnoći od – 79 °C nečistoća se smrzava i dobija pukotine. Peleti suvog leda onda svojom velikom brzinom mogu jednostavno da rastvore nečistoću. Posebno efikasna metoda, da skoro svaku nečistoću uklonite bez oštećenja materijala.

Suvi led

Od ugljen dioksida do leda

U procesu proizvodnje tečni ugljen dioksid teče u cilindar prese peletizera i zahvaljujući padu pritiska postaje suvi ledeni sneg. Hidraulični cilindar sabija taj suvi ledeni sneg, koji se zatim presuje pomoću ploče ekstrudera. Na taj način nastaju štapići od suvog leda, koji se onda raspadaju u pelete.

Čistoća u svim sektorima.

Kärcher Ice Blaster funkcionišu sasvim bez sredstava za čišćenje ili hemijskih aditiva. Bez problema možete da ih primenjujete u sektorima, u kojima je zakonski zabranjeno čišćenje vodom ili peskom. Pošto se peleti razlažu bez ostatka, ne nastaje otpadna voda. Pelete suvog leda uz pomoć snažnih Kärcher peletizera suvog leda možete samostalno da proizvedete jednim okretom ruke.

Čelik_metal_i_mašinstvo

Čeličane, metalna industrija i mašinstvo

Osnovno čišćenje i čišćenje radi održavanja mašina za proizvodnju, robota za zavarivanje, transportnih traka i postrojenja za lakiranje je ručno posebno lako pomoću Kärcher Ice Blastern.

Štamparije

Štamparije

Pošto ih naprskate suvim ledom sve očišćene štamparske mašine i cilindri, alati i dr. ponovo izgledaju kao novi.

Drvna_elektroindustrija

Drvna i elektroindustrija

Raspršivanje suvog leda je idealno namenjeno za čišćenje mašina za obradu drveta, generatora, turbina, komandnih ormana itd.

Industrija plastike_i_ambalaže

Industrija plastike i ambalaže

Kalupi za brizgano livenje i linije za proizvodnju raspršivač suvog leda oslobađa silikona i gume isto tako i boja, lakova i mnogih drugih nečistoća.

Automobilska industrija

Automobilska industrija, livnice i postrojenja za brizganje plastike

Naši čistači na suvi led sve moguće delove i radne komade oslobađaju vezivnih i rastavnih sredstava. Ostatke silikona, gume, boja, lakova, premaza itd. možete da uklonite bez ostatka sa kalupa za brizgano livenje, alata i celokupnih linija za proizvodnju. Sve postaje čisto, a da ne preostane ni trag.

Prehrambena industrija

Prehrambena, farmaceutska i industrija kozmetike

Pomoću Ice Blaster postrojenja za punjenje i mešanje, linije za proizvodnju i sistemi za rukovanje kao i tankovi i peći mogu da se oslobode karbonata, ostataka od paljenja kao i zapeklina, masti i skroba.

Industrija papira

Industrija papira

U industriji papira se prave naslage lepka, kamenca, prašine i celuloze u postrojenjima. Posledica su otkazivanja mašine i gubitak na kvalitetu. Pomoću suvog leda očišćena postrojenja su brže čista i na taj način takođe brže ponovi spremna za primenu.

Komune_i_opštine

Komune i opštine

Grafiti i žvakaće gume: problem mnogih gradova i opština. Ovde je postavljeno pitanje o metodi čišćenja, koja temeljno, ali blago čisti zidove i površine – baš onako kako to čini Kärcher Ice Blaster. Uklanjaju nečistoću, a da ne oštete materijal podloge.

Suvi led iz lične proizvodnje.

Zahvaljujući Kärcher peletizeru takođe samostalno jednostavno možete da proizvodite pelete od suvog leda. Tako nema čekanja i štedite troškove za nabavku i transport. U slučaju čišćenja pomoću sveže proizvedenog suvog leda u idealnom slučaju se vreme čišćenja prepolovljava. Takođe se poboljšava rezultat čišćenja, što su peleti svežiji. Zahvaljujući mogućnosti da slobodno birate vremenski period proizvodnje, još se više poboljšava proces rada.

Peletizer

Uz pomoć modela peletizera IP 55, IP 120 i IP 220 Kärcher za svaku potrebnu količinu peleta suvog leda nudi optimalno rešenje proizvodnje. Suvi led koji je proizveden pomoću Kärcher peletizera je namenjen takođe za hlađenje naročito proizvoda koji su osetljivi na toplotu (npr. u prehrambenom sektoru).

Kutija za suvi led

Kärcher kutija za suvi led za transport i čuvanje peleta suvog leda može da se dobije u dve izvedbe: kao kutija za jednokratnu upotrebu od stiropora za do 25 kg suvog leda. I kao kutija za višekratnu upotrebu od ekspandiranog polipropilena (EPP) za do 100 kg suvog leda. Kutija za višekratnu upotrebu je naročito dobro izolovana, laka i veoma dugotrajna.


Koliko je važan kvalitet suvog leda?

Iskustvo je pokazalo, da sa sveže proizvedenim peletima suvog leda možete znatno bolje i brže da čistite. Iz tog razloga je prilikom raspršivanja suvog leda od esencijalnog značaja, da upotrebite što je moguće svežiji suvi led.

Suvi led, star više dana, gubi gustinu i na taj način se smanjuje učinak u čišćenju. Efekat je taj, da Vam je potrebno više suvog leda, kako biste očistili određene površine. Osim toga suvi led se kontinuirano sublimira. To znači, da na primer od prvobitnih 100 kg peleta suvog leda posle jednog dana preostane samo još otprilike 92 kg.

Kvalitet suvog leda

Bezbednost životne sredine uz raspršivanje suvog leda.

Nema opasnih supstanci

U slučaju raspršivanja suvog leda se ne upotrebljavaju nikakve otrovne ili po životnu sredinu štetne hemikalije ili rastvarači. Time ne nastaju otrovne ili pare koje ugrožavaju zdravlje. Na taj način nema ugrožavanja zaposlenih upotrebom opasnih i supstanci koje su štetne po zdravlje.

Jednostavno uklanjanje na otpad

Prilikom raspršivanja suvog leda ne zadržava se abraziv. Rastvorena nečistoća pada na pod i može da se pomete. Na otpad mora samo da se ukloni nečistoća koja je pala. Ukoliko se nasuprot tome primenjuju hemikalije i rastvarači, zadržava se otrovno đubre, koje mora da se ukloni na otpad skupim metodama.

Nema sekundarnih otpadaka

Prilikom peskarenja, sodiranja ili abrazije vodom upotrebljeni abraziv sam postaje problematičan otpad, ako ste njime uklanjali opasne nečistoće. Ostaje veoma velika količina sekundarnog otpada, koju u zavisnosti od okolnosti morate na skup i brz način da uklonite na otpad.

Proizvodnja ugljen-dioksida

CO2 otpada kao sekundarni proizvod iz ostalih procesa obrade u industriji. Na primer ugljen-dioksid nastaje prilikom CO2 pranja u slučaju sinteze amonijaka kao i metanola. Veliki deo primenjenog CO2 se dobija iz sirovog gasa ugljen dioksida, koji otpada kao izduvni gas u hemijskim procesima obrade nafte i zemnog gasa. Dalje ugljen-dioksid otpada prilikom procesa sagorevanja u elektranama ili procesima fermentacije.

U industrijskim zemljama se CO2 iz toga razloga više ne proizvodi zasebno/dodatno, a sagorevanje fosilnih goriva radi dobijanja CO2 je kompletno iščezlo.

Sigurnosna oprema.

Za raspršivanje suvog leda je neophodna dodatna zaštitna oprema.

Zaštitne slušalice

Pošto se nivo šuma prilikom raspršivanja suvog leda delom nalazi znatno iznad 85 dB(A), morate da nosite zaštitne slušalice.

Rukavice

Radi zaštite od promrzlina zbog peleta od suvog leda preporučuje se nošenje rukavica.

Zaštitne naočare

Kako biste zaštitili oči od letećih delića, preporučuje se nošenje zaštitnih naočara. Takođe se preporučuje kompletan sistem od šlema, vizira i zaštitnih slušalica.

Maska za lice

U zavisnosti od razvoja prašine odnosno koncentracije CO2 koja nastaje neophodna je lagana ili čak teška maska za lice.

Alarm za ugljen-dioksid

Radi detektovanja koncentracije CO2 u vazduhu koji udišemo, osoblje koje vrši raspršivanje trebalo bi da nosi sa sobom ličan detektor za CO2. On udara alarm ukoliko se dostigne kritična koncentracija.

Informativni materijal.

 

 Trenutna Temperatura Kačarevo:

Vesti iz kompanije

2011 2020

KARCHER CENTAR MLAZMATIK PANČEVO

Detaljnije

2011 2020

KARCHER NT 30/1 Ap L

Detaljnije

2011 2020

KARCHER NT 70/2 Me Classic

Detaljnije

2011 2020

KARCHER NT 90/2 Me Classic

Detaljnije

1911 2020

NOVI PROIZVODI KOMPANIJE KARCHER

Detaljnije

0902 2018

USISIVAČI ZA PEKARE

Detaljnije

Proizvodjači

Kontakt informacije

Naziv kompanije:
Mlazmatik d.o.o.

Adresa:
Maršala Тita 1 b, 26212 Kačarevo

tel:
013 602 270


063 363 767

fax:
013 602 270

E-mail:
info@mlazmatik.co.rs

Radno vreme:
Radnim danima i subotom 08-17h

Sertifikat izdat:17.10.2013.

Trenutno valjanost proverite putom QR koda

PDF dokumenti za preuzimanje: